میلاد امام حسن (ع) مبارک

در ظلمت آب جانفزا، تیر شهاب اندر هوا

مه در دهان اژدها، جم در کنار اهرمن

عقد ثریّا در ثری، پیدا زحل با مشتری

در دست دیو انگشتری، در جیب زنگی یاسمن

در کنج غار بی صفا، مهد بلند مصطفی

با دوده‌ی هند دغا، چشم و چراغ دین «حسن (ع

مطفیِ نار حاطمه، نور دو چشم «فاطمه(س

عرش برین را قائمه، شرع «نبی(صرا مؤتمن

اسرار وحیش بر زبان، احکام حق را ترجمان

صدر «بتول(ساو را مکان، کتف «رسول(صاو را وطن

«آل‌عبا» را چارمین، ماه فلک، شمع زمین

مخدوم جبریل امین، مختار ربّ ذوالمنن

ماه سپهر «انّما»، سرو ریاض «لافتی»

شمع حریم «هل اتی»، قائم مقامِ بوالحسن

...


دیوان صباحی بیدگلی / 124